כל אדם נולד בכדי לכתוב

תמורת כוס בירה קרה

קו 400

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה