כל אדם נולד בכדי לכתוב

ספינקס

מכושפת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה