א.מ ***

מישהי שאכפת לה מהעולם וחולמת שיהיה פה רק טוב...

ציפיות גבוהות

!פתאום

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה