א.מ ***

מישהי שאכפת לה מהעולם וחולמת שיהיה פה רק טוב...

הנשמה התאומה

והייתי רוצה כנפיים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה