משוררת בנפשי... לא יכולה להניח לקלמוסי במנוחה אצבעות מדגדגות וכל מחשבה מתרגמת למילה. באיזו מהירות תחושה הופכת לשיר בהינף אצבעות בלי כלל , שארגיש.