הוא לא יבוא- אז, אולי תכניסי את זה טוב!טוב!לראש. שכל החלומות שאת טווה נקרעים כמו קורי-עכביש. וכל המגדלים שאת בונה נופלים כמו משחק-ילדים. אז, אולי תסתפקי כבר במה שיש... או במה שאפשר... ותרדי ממגדל -השן, כבר!