ואם באמת אני ארדוף אחר חלומותיי האם אני אצליח להגשים אותם? ואם באמת אני ארדוף אחר אהבת-אמת האם אשיג אותה לבסוף? ואם באמת אני אוריד את כל המחסומים האם לא אפגע שנית??