העצבות משתלטת עליי. מנסה לגרשה בכוחות אחרונים לסגור חלונות ודלתות בליבי להפחית קצת את העול מנפשי. וכולה מתגנבת ללא הסברים, ללא הגיון - אליי לחיים. עוטפת אותי, פתאום! בכאלו רגעים שבהם רק לבכות עוד נותר... העצבות לא מבינה לליבי כופה את נוכחותה ללא אישורי.