ומה שווים החיים האלה? אם אתה לא יכול להתגונן מלחמה שאין לך אפשרות להערך אליה. כצאן לטבח מוליכים אותנו, משטים בנו ופוגעים בנשמותינו בשם האמונה המזויפת שלהם...