ואולי אנו לוקחים את החיים כ"כ ברצינות שוכחים מה באמת חשוב הכל בעצם , עניין של פרופורציות של סדר-עדיפות בחיים.