ונמאס כבר, באמת שנמאס לבדוק ולבחון ,שוב מחדש. ולהגיע עוד פעם לאותה מסקנה - שבעצם, אין פה בכלל התאמה!