ג ז ע נ ו ת ... זו לא המצאה זו מציאות. קשה להבין כיצד חיים איתה , ישנים איתה ויותר מזה - כיצד מאמינים בה ?