אוי לנו כי הפכנו פנינו ונהיינו אדישים לכל הסובב את אזורנו. אוי לנו כי שכחנו מהות חיינו והפכנו דואגים רק לעצמנו. אוי לנו כי ויתרנו מראש והיינו שותקים לכל.