לחשוב שאנחנו חופשיים זה כמו להאמין כי באמת קיים חופש..........