ולפעמים קורה שאנו מצטערים על דברים שאמרנו או מעשים שעשינו אך,כבר מאוחר מדי לחזור אחורה ולהתנצל, ואין עוד משהו לעשות, שיתקן.