קושרים קשר יחדיו ורוקמים חלומות ורודים לעיתים , מתווכחים.. מתבגרים.. משתנים.. אך, הקשר הולך ומתהדק והלב כבר פחות חושש יודע את אשר הוא חיפש וכעת.. הוא מצא- היא מצאה - נישואים.אהבה.משפחה.