הפחד הכי גדול שלי שבעוד כמה שנים תפרוץ מלחמה. שכשיוולדו לי ילדים לא תהיה שמחה.. העולם ישרור בכאב ושנאה.. וליבנו יהיה ריקני מתחושה.. נאבד את חיילינו.. והורים ישכלו את בניהם.. תינוקות יבכו.. ילדים יחרישו.. מבוגרים בלילות יזעקו.. ואלוהים יעזוב אותנו.