והים שבך בגדתי לא רציתי לשוב לחופך.. אך, מרחק וקצת זמן שינו בי, התאהבתי בך מחדש.