בגרות משמעה - לקיחת אחריות על מעשים שאתה עושה או תוצאה שתנבע ממעשייך. הבגרות מתפתחת עם הניסיון בחיים עם חויית חויות חדשות והכרת אנשים ומקומות חדשים. אתה לומד להעריך דברים חדשים ולהעניק משמעויות חדשות למילים... לאנשים... לאלוהים...