ובני אנוש הם אלו- המבקשים לכלות את העתיד להרעיל את ליבנו בפחד ושנאה ולזרוע אימה בלב כל מדינה לחסום את האור מלחדור דרך חיינו להרוס את ההווה...העבר...ואת עתידנו!