במה נבדל עירום הגוף מעירום הנשמה? הראשון- ניתן לכסותו גם אם חשפת אותו ואילו האחרון- משחשפת אותו לא תוכל לכסות, שנית.