האהבה היא זו שלאורה נלך.. היא תדריך אותנו יום-יום, היא המקור לשמחה שבחיינו, היא הכוח היומי המצוי בקרבנו. האהבה היא זו שתשכון בינינו.. ולא המרחק יכבה אותה ולא הזמן יעצור אותה היא תמיד תהיה ,כל עוד אנחנו נהיה.