פרפרים בבטן כמו ילדה קטנה שעולה לכיתה א בפעם הראשונה. פרפרים בבטן מרוב התרגשות , ציפייה ואכזבות המהולות בתקווה רבה.