לעולם לא נדע צער עד שנחוש אותו לעולם לא נבין כאב עד שיפגע בנו לעולם לא נכוון נשק עד שנאלץ לעולם לא נעשה שלום, עד שנתפשר...