ורד צייזלר

ילידת 1976

אבני דרך

אמא אדמה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה