נסיכות הן ביקורתיות קשה להן להתפשר ואפילו, אם הן טובות-לב.