יעקב בן דוד

תפזורת חוץ גופית תחת השפעת הקרינה הקוסמית.

פתח פיך אב

זכרתי לך חסד

קישורים שאקח עימי
שיר השירים
עולים מעלה