שתקתי ושתיקתי זעקה מקצה עולם עד קצהו מסוף אל סוף. תהום אל תהום קרא וקולו לא נשמע שתיקתי החרישתו בקול דממה רועשת צעקתי וקולי לא נשמע נאלם או נדם או נעלם אי שם, באין סוף ותהום אל תהום לא קרא כי צעקתי הגיעתהו באלם קול בדממה דקה. בעולמי נותרתי ולא קול לי אף לא שתיקה רק בוראי איתי למלא חפצי כרצונו.