מסתתר, בשמי קדם מעלים בנשיה זועק קורא בקול שובו אלי אך היכן היא הדלת? ומדוע, השחיר השחר סביב? ומדוע, השחת הדרך הסלולה? כבר אין "עד מתי?" או "אנא שא." תם ונעלם ואיננו