צומח - - - גודל - - - לפתע נובל ונעלם. לפתע נבלם. שוקע - - - נובל - - - לפתע פתאום יגדל פתאום אינו דל אדם צעיר אדם זקן עובר מה שעובר משברים, מכאובים כי האדם עץ השדה שניהם שווים שניהם פורחים או נובלים או שניהם - - - ויבא האדם וישאל האדם איך תתכן? סתירה שכזו? כמו העץ גם האדם. גודל או נובל או שניהם או בכלל לא רק להמשיך לא ליפול לא להתייאש לא להכנע להלחם... לו היינו שומעים את הפרח לו היינו מבינים את שפת העץ אז היה לוחש - - - גדל בני אל יאוש - - - עוד יבא יום – יומך עוד תבא השעה – שעתך... אל יאוש