ובאותו הזמן, לא יהיה שם רעב, לא תהיה מלחמה. באותו הזמן, ילכו אנשים מאושרים באותו הזמן, לא יהיו עוד גלמודים. באותו הזמן - - - וילכו האנשים, וחיוך על פניהם ושמחה בלבבם וצעדיהם רננה באותו הזמן - - - עוד ישחקו צעירים עוד ירננו צעירות עוד יצעירו זקנים עוד יגילו זקנות באותו הזמן - - - ומשיח יצעד ויהודי לא ירעד מפני גוי מאיים באותו הזמן - - - בזקיפות של קומה אומה תמצא מקומה ותוקם עיר החומה באותו הזמן - - - כי באותו הזמן ימלוך רק מלכנו יופיע אלקינו יקים מקדשינו באותו הזמן - - - עוד יבא זה הזמן גם אם מזמן לזמן הוא נראה מתרחק כי הוא ישנו – הזמן ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא שנאה ותחרות