לא חדש בפי גם כשישן כבר פרח גם כשנמוג והלך גם כשנותרתי לבד לא חודש לי דבר מלגו ומלבר בכאן או בשם בכלל, בעולם כשקדרות היא האופפת כשגם דמעה לא שוטפת כשעצבות שם שולטת לא נותר - אלא העט כשמילים נתקעות עומדות, לא יוצאות לא נותר לי אלא לשתוק