כעוור בליל הילכתי ולא ידעתי דרכי כחשוך עינים בוססתי לא מצאתי נתיבי הולך ונופל וקם וכושל ממשיך, אך כורע אבא, עד מתי? בהיכל של אורות הייתי אורי שלי לא מצאתי אור שיאיר, שידריך הוא קיים, אני יודע אך לאורו לא זכיתי אבי, האר לי הדרך הוליכיני – אני ההלך הדרכיני – בדרכך אלך כי בזאת חפצתי אנא, אבי - - -