אני הולך, לילה שקט ואני מהורהר... הולך, חושב לי מביט הצידה מסתכל... עצוב לי.. ומלמעלה, ירח מביט ירח חיוור קולט מבטי והוא מחייך מחייך? אולי לועג? לא אדע... לא - - - מחייך, כמו אומר, אף אני נבראתי, נפגמתי אך לא אבדה תקוותי - - - כאומר - - שמח ילדי כי לא אבדה תקווה ולא אבדה תקוה...