ואחזני היאוש בלפיתת עבותים וסבבני העצב כסוב דבורים אין בי כבר כח להתמודד, להלחם. די, איני יכול עוד איני מסוגל האם יבא סוף? לא, איני חושב! כי נדונתי להקרע נגזרתי לסבול ואני, תש כוחי ואני, דלה רוחי קל אלקי שמים האזן לקול שועה האזן לקול שואה שא עין וראה כי כבר נופל אנוכי כבר רגלי מטה כבר לא ידי אשא די! אין בי כח לא אוכל עוד כך לישא לסבול כאבי וכאב אחי די! קל אמור די! פשוט איני יכול חיי הפכו עול ולשוני צקה וכולי מועקה די, אלוקי שאני, קחני אליך לשמיך אליך לחיקך כי אין בי כוח כי כבר איני יכול אלקי הושיעני אבי הצילני כי אשורי נמוטו כי צעדי לפול נטו כי כבר איני יכול די, אבא, די!