לעת ערב עת שקטה העיר יצאתי לשוח לבקש את שאהבה נפשי את הבדידות הגואלת אך לא מצאתיה. תמיד הייתי שם גם אני.