בחלום של שחור ראיתיו מתקרב בצעדי ענק, דורס כל שבדרכו בחלום של שחור ראיתיו ממלא פיו צחוק לועג למשבתי רומס בבוז בחלום של שחור ראיתיו קרב, עובר, לא מביט מעלים עיניו ובקומי, חשתי בליטופו של המציץ בין חרכים במבטו המרוחק הכואב, חשתי. הרגשתי. ובקומי, ראיתי אהבתו חשתי דמעותיו זולגות. מלחלחות פני צר בצרתי ובקומי, ראיתי יפעתו תפארתו. מרחוק ניבט משקיף ופניו אומרות עוד אבנך, בני, ונבנית.