זכרונות מהעתיד הבקיעו
דרך מחסומי עבר
טורדים מנוחת האובד
בדרכם להפוך למסכת

ואני הממהר שאיני
עוצר לשאול האם
או מדוע, או איך
ומה בכלל - אני כאן

ומדוע ניצוצות עבר
מכוסים טל עתיד
שהיה לחיים שנגוזו
חלפו בן רגע

(סקיצה, לילה, תשרי תשס"ה)