הבוקר עלה אך השמש שקעה סוחפת כל שביב של אור לוקחת כל חלקיק של תקוה לא מותירה כלום, מאום. רק צער מלא החופן רק עצב מלא הלב או מה שנותר או מה שלא כרביבים עלי דשא נמוגה תקותי כטל החרמון התאדתה נעלמה * * * הערב ירד אבל השמש זרחה סוחפת גל של תקוה אופק מואר מביאה איתה הכל הראיתי או היה זה חלום?