פתח פיך אב לאלם אשר כמוני כי אין מילה בלשוני ופי דומם לו לא אדע לשיח ליבי לא אדע להביע רגשותי אליך, עליך, לפניך כאלם אשתוק אבי, כל כך רציתי כל כך ציפיתי כל כך קיויתי לפניך לשפוך ליבי מדוע לא עזרתני? מדוע כך זנחתני? מדוע מילה בפי לא שמת? אותי מטובך לא הטעמת. מדוע כך השארתני טועה במדבר החיים מדוע כך הותרתני נאבק בגלי ימים השלך לי חבל אחזני בידך תן בי גם הכח לאחוז בו ולצאת