חיים, כמו לילה. שחורים, אך כוכבים בהם מנצנצים. לבנה, שביל אפל מאירה.