איני משורר איני כותב "שירה" רק כאב ליבי מופיע ככתמים על מסך מצטרף למילים זועקות, צועדות בסך אין כישרון בעטי ולא חוננתי במילים רק בכי לבי כותב זועק, צועק לאבי רק כאבי כותב על גליון, או מסך או חורט בלב שבור כאב גדול שעצור ילעגו, יצחקו מה לי עמם? מה לי בארץ, בעולם מה תפקידי בכלל? כי ריחקוני מאהלי שם מבית שוכן מרומים לא מצאתי לי מקום בחיק שוכן שחקים אם מילים הם נראים הלא דם ליבי הוא אם שורות הן כתובות הלא תמצית ליבי הן לא, איני כותב שירה איני כי אם שופך דמים דמי שלי כאן שפכתי היכס אלקים דמי?