וחולשה של אופי והיעלם היופי הפנימי, המאיר בעת צרה הם שגרמו לי ליפול שוב ושוב וזה היה נורא. כמו אשן ואעירה לא אמות לעולם גם כי אפול גם כי מראש צוקים אתדרדר לעולם לא אמות כי אחיה ואספר מעשי י-ה כי לנצח לא עזבני וברגעי קושי ניחמני בניחומים מוזרים וראשי ליטף כי השפילתני רוח ולי היעף העניק כוח תודה:)