כלום--- זה לא הגדרה כלום--- זה הרגשה... כלום - - - ריקנות--- ריקנות מלאה – מלאה יגון ועצב... היבא קץ לצער? היבא סוף לעצבות? כלום... כלום שגודל, מתעצם, מרוקן. ריקנות שגודלת, שממלאת. לב מלא, מלא כלום - - - מלא ריקנות - - - היכולה ריקנות למלאת? היכול כלום לתפוס מקום? כלום - - - זה לא הגדרה – זו הרגשה...