הן דברים שכתב אחר לא לעיני יועדו הן דברים שכאב אחר לא לליבי יכאבו הן דברים שעבר אחר אפילו קרוב או חבר לא עלי עברו האוכל הבין? אם ליבי לא אפתח אם לא אקשיב כאח אם אתן לעיני שינה כשבלב חבר מהומה לא, לא אבין לא, לא אוכל ראות אך אם לליבי יגע אם לעפעפי לא אתן תנומה אם אסיר כל גלימה אנסה בתום להבין אכאב באמת כאבים אזי אולי אבין חבר, או ידיד או "סתם" אח אם אנסה לעזור לא כפיל לבוש עור אם אבקש לו מזור רק ליבי לו אמסור אזי אוכל לראות כאב של אח או אחות אם לא רק כשיר אראה אם לא כסיפור או מראה כך אקח כל משבר כואב כך אראה סיפור דואב אזי אולי אוכל להרגיש לא להשאר אדיש מול כאב של אח רגיש כל אדם מורכב מרגשות וכאב משמחה ועצב מאיטיות וקצב לו רק להרגיש יכולנו לו רק להבין ניסינו כמה לעזור יכולנו בהקדשת פינה קטנה בליבנו לאח או אחות מתייסרים לידיד או ידידה כואבים לו רק ניסינו - - -