נ ז

בניין אישי

טְרוּף (בין השמשות)

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה