אדם נוסע ברכבו

(נוסע בקברו)

ורעש בקרבו

ולפתע

מופיע הקיר

בו

הכול מסתיים ומתחיל