אחים לנשק

 חבורת לוחמים ללא חת,

רעים לנשק לוחמים אמיצים,

סביב שולחן עמוס בקבוקי שיכר,

שתיקה, הכוסות מתרוקנים,

אלם הקרב,

טקס שאת כלליו איש לא יפר,

שארית הפליטה,

חבורת לוחמים עזי רוח,

עבורם הכותל הוא גלעד,

תעלת סואץ היא קבר אחים,

ורמת הגולן גיא הריגה,

צלקות הקרב חרוטות בנשמתם,

עברם מאיים לקבור גם אותם,

יגונם מבקשים למוסס בטיפה המרה,

כתף לכתף הם דבוקים,

נצרפו באש הקרב, 

מתנודדים ושרים כאחד,

מי האיש החפץ חיים,

אוהב ימים לראות טוב!!!

 

 אלי פיטרו