שביבי רצון פנימי עולים

דורשים שאפלס להם דרך בבשר החי

ואני אחוז בהלה

קופץ עליהם ומכסה אותם בגופי

כמו חושש מרימון שעוד רגע מתפוצץ

 

שביבי רצון פנימי

שוקעים לאט לאט

מאוכזבים ממני

 

כשאני מביט בהם מתרחקים

אני חש בחור שהותירו אחריהם

אני מזנק על הבהלה המשתוללת

חושש שתשלה אותי שוב

וקורא לשביבי רצון פנימי

שיעלו למלא את ההעדר