אני לא מאמין

הוא אבד לי

 

אבד לי הצֶלם מההיכל!

מישהו ראה אותו?!

הצֶלם שלי ששמרתי עליו כל כך!

הוא היה פה, ממש במרכז ההיכל

אין איש שראה את הצֶלם שלי?

היה כתוב עליו

באותיות זהב

"צֶלם אנוש"

ואיבדתי אותו...