איש יקר שלי,

איש המלחמה
שבת מהקרב

עטוף מהלומה.

 

פניך החיוורות

בוהקות לאור נרות,.

יחד נבכה

על כל האבידות.

 

אישי,

הבט נא אל פני,

ילדנו הקטון

שולח שחוק אלי.

 

מכתפך הסר העול,

מעומקיך יבקע קול,

אל נא תחשוש כעת

חדל!

הנח לי להיות לך לעזר,

צא מהמחדל.

 

איש יקר שלי,

התמונות אותך רודפות,

אני יודעת שבליל אמש

התעוררת בצרחות.

 

אמלא אותך באהבה,

אעשה הכל,

למענך,

אכרע תחת כל עול.

 

הנה עין מיוסרת,

פתע נעה לה קלות,

אנא איש יקר שלי

הנח לה לגלות.

 

לגלות את כל הקסם,

את יפי הבריאה,

תן לנפש את הלחם,

אלי שלח לו נחמה.