אני רוצה שמש
שתשתולל בשמיים כמו ירח
תופיע, תעלם,
תתחסר, תשתלם,
שתעז לצאת גם בזמנים שלא שייכים לה
כמו ירח
אני רוצה שהיא תבער
תאיר את כל הארץ
ופעמים גם תשרוף בגלל אובדן שליטה
תחמם כל רגב אדמה (כזה שמהלך וכזה שלא)
שתיתן לנו להזיע את כל המלח שבפנים
ואז תרפה

ותחזור להיות השמש של היום
קבועה וסימטרית
יומיומית
זורחת ושוקעת

עד לפעם הבאה...